V dňoch 12-14.8 sa konali už dlho avizované metodické dni.

Mali sme nahlásených len pár ľudí, takže účasť ma skutočne prekvapila, ale o to lepšie 🙂

Prvá časť osadníkov dorazila na Chatu pod Viaduktom na Remate už v piatok pod večer. Úlohy sa rozdelili a niektorí chystali drevo, niektorí osádzali istenia na pilier.

Výborné bolo že Števko zobral naše „mikro“ deti už od piatku, takže sme si s nimi užili kopec srandy.

Predpokladaný začiatok v sobotu o 08:00 sa samozrejme určitými nepredvídateľnými okolnosťami posunul na deviatu. Pod pilierom sa začala prednáška počas ktorej sa prebrali základné veci ohľadom horolezeckého materiálu, uzloch, techniky istenia, spôsoboch lezenia, zlanovania, prekonávania skalných útvarov a ďalšie veci.

Následne si každý vyskúšal vybudovať istiace stanovište (štand) a zlanovanie. Pre mnohých bola technika zlanovania s prúsikom pod osmou novinkou, no verím že sa tento spôsob dostane do bežnej praxe.

Po obednej prestávke vyplnenej skvelým gulášom od Igora (mali sme ho od neho sponzorsky,za čo mu ďakujeme) sa pokračovalo výbornou prednáškou ohľadom najčastejších úrazov pri lezení a prvou pomocou od Lidky. Každý si vyskúšal masáž srdca na figuríne.

Na nedeľu som nechal „iba“ improvizovanú záchranu pri nehode (vytiahnutie poraneného prvolezca na istiaci štand a následné zlanovanie s poraneným spolulezcom).

Chcem všetkým poďakovať za účasť a pripomenúť,  že za takúto krátku dobu sa nedá prebrať všetko čo by sme mali ovládať, aby sme sa vedeli bezpečne pohybovať v horolezeckom teréne!!!

Čoskoro popracujeme s Baťkym na tom aby sa na stránku doplnila metodika.

Horám zdar

You must be logged in to leave a reply.