História lezenia v Handlovej

Jedna y prvých fotografií pod Bralovou skalouHistória klubu Prometeus siaha až do r. 1980. Vtedy sa dala do kopy partia Jano Chromík, Števo Krč, Vlado Zubáľ, bratia Lörincioví, Pukačoví, sestry Gašparové, Maroš Majer, Dušan Vaňo a začala sa nezáväzne zaoberať lezením. Všetci fungovali pri TJ Plameň v Handlovej ako turisti. Z nich sa neskôr vyvinula skupina ktorá sa preorganizovala do VHT v Prievidzi. Tu sa vlastne získali základy horolezectva a celá táto skupina sa začala orientovať len na lezenie. Pretože VHT už neposkytovalo to čo sme chceli – lezenie, tak sme sa presunuli do horolezeckého oddielu Banské stavby Prievidza. Po asi ročnej činnosti v tomto oddiely sme sa presunuli do horolezeckého oddielu ENO Zemianske Kostolany. Tento oddiel sa v tom čase orientoval na skalolezenie a bol pod vplyvom Igora Kolera ktorý v tej dobe presadzoval liepaky a skalolezecké preteky. Aj keď sa handlovčania nejako výnimočne v tomto smere nepresadili, toto smerovanie horolezeckej činnosti nechalo na dlho svoje stopy v ďalšej činnosti a filozofii lezenia v Handlovej. Lezecky sa pôsobilo sčasti vo Vysokých tatrách, na českých pieskoch v okolí Adršpachu a Teplických skál. Na Nemeckých pieskoch v oblasti Blockstocku. Zo slovenských skál na Hrádku, Beckove, Sekaninách, Skalke pri Trenčíne. Z domácich skál to bola Bralová skala, Hájska skala, Veľký Grič. V tomto čase však už boli snahy o založenie vlastného horolezeckého oddielu v Handlovej.

Števo Krč a Jano Lorinczi na BralovkePokus založiť oddiel pri TJ Plameň Handlová stroskotal na neochote zo strany funkcionárov tejto TJ. Podarilo sa to v Telovýchovnej jednote Baník Handlová. Tu vznikol v r. 1984 horolezecký oddiel Baník Handlová. Ako prvý predseda bol Ján Chromík a po ňom od r. 1986 Peter Ferianc. Pod jeho vedením lezenie v Handlovej dostalo novú kvalitu. Bolo vytvorené určité materiálne a finančné zázemie a to umožňovalo ďalší rozvoj lezenia v Handlovej. Letná a zimná činnosť bola orientovaná vo veľkej miere na Vysoké Tatry.

Danica v DaniciPo spoločenských zmenách ktoré nastali po novembri 1989 sa tomuto nevyhol ani tento oddiel kedy väčšia časť sa odtrhla a v r. 1990 založila nový horolezecký klub pod názvom Prometeus. Pod týmto názvom tento klub existuje do dnešných dní. Klub Prometeus po dobrom štarte od r. 1997 prechádzal obdobím dosť ťažkej recesie spôsobenej odchodom kvalitných lezcov ktorý po sebe nevychovali svojich nástupcov. Dnešné smerovanie klubu nie je nejako špecificky vyhranené. Je tu snaha liezť na všetkých druhoch skál a klub má aj letných aj zimných lezcov. Snaží sa napojiť na svoju bohatú minulosť a otvára dvere všetkým horolezeckým aktivitám prakticky na všetkých lezeckých úrovniach. Organizuje handlovské lezecké dni, tábory vždy na jar a na jeseň. Pretože podmienky na zimné lezenie sú v Handlovej viac než dobré, zvažuje sa aj zo zrealizovaním prvého zimného tábora, spojeného zo zimným mixovým lezením v stenách Veľkého Krica.


Predsedovia HK Prometeus

1984 – 1986 Chromík Ján HO TJ Baník
1986 – 1990 Ferianc Peter HO TJ Baník
1990 – 1992 Zubáľ Vladimír HK Prometeus
1992 – 1993 Lörinczi Ján HK Prometeus
1993 – 1995 Bacigál Jozef HK Prometeus
1995 – 2005 Smiška Lubomír HK Prometeus
2005 – 2011 Krč Štefan HK Prometeus
od 2011 Bacigál Jozef HK Prometeus


Fotogaléria