15.DehydralVI+ (skala)
nástup z chodníka baštovej lávky. zhruba v polovici cesty prechádzame doľava a lezieme v čelnej stene veže dehydral. podľa nej dostala meno aj cesta. v nej sa orientujeme podľa nitov. tie nás vyvedú až na vrchol veže, kde nájdeme štandovací nit. zostup malým kútikom v zadnej časti, smerom do Šúchaly.Krč, Brozman 2001
16.BatmannVIII (skala)
Nástup z chodníka do platne, ňou až pod previsnutú časť cesty. Štand v poslednom nite cesty. Odtiaľ zostup zlaňovaním späť na chodník.Mišák   2002
29.NeurónVI  (skala)
Odistená cesta vedie hranou v jednej z veží v ľavo od Zlomísk.od neznámeho autora
17.OstricaVII- (skala)
Nástup z chodníka v miestach Chrámovej dvorany. 20 m po trávach k prvémunitu (štand),  5 m doľava a objavia sa navádzacie nity. Po nich rovno hore počas celej cesty. Prechádzame po skalných pásoch a ustupujeme vždy doľava. Cesta má 4 dĺžky a vyvedie nás na vrchol Chrámového štítu, kde nájdeme štandovacie nity a vrcholovú knihu.Š. Krč, M. Kostolník   1999
18.El MajorVI (skala)
Nástup z reťazí Baštovej lávky. Cez rozpukané bloky pod previs. Ním hore k ďalšiemu previsu. Nad ním prechádzame mierne previsnutú stienku z dobrými chytmi. Nad ňou vytláčajúca platňa a ďalej ľahko až na vrchol. Zostup zlaňovaním. výška 50 m.Krč, Brozman 2001
19.Semtex bluesVII (skala)
Nástup z reťazí Baštovej lávky. Cez trávy a balvany pod úzku stienkuzačínajúcou previsnutým bruchom bez stupov. Cez brucho hore do rozširujúcej sa položenej hladkej platne. Ňou rovno hore pod previs. previsom mierne zľava do stienky. Zostup zlaňovaním. výška 50 m.R. Beňa, R. Dujsík 2002
20.Red BullVI (skala)
Nástupvo vyústení prístupových reťazí. Cez položenú platňu pod previsy, tie obídeme pravou stranou. Na hrane druhého previsu mierne doľava a stienkou hore na trávnatú policu. Potom nevýraznou vežičkou mierne vpravo. Zostup zlaňovaním. výška 50m.Brozman, M. Beňa 2002
21.RehotačkaV (skala)
Výrazné vhĺbenie v pravej časti Pravého Baštového múru. Nástup do miernepoloženého kúta 10 – 15 s prechodom do pravej stienky. Ním 20 m hore, až do miesta kde sa zúži na 1m široké ústie. Nad ním prechod do pravej stienky a 5 m po trávach do štandu v hlave Totemovej veže. Ďalej volne po vrchole Baštového múru do sedla Šúchaly (zostupovka). Je možné využiť zlaňovacie kruhy niektorej z ciest.Krchňák, Chromík, Krč, Havlasová   1999
28.KapiláraV (skala)
Nástup spoločný s cestou Rehotačka vedie špárou až na vrchol a má spoločný štand s cestou Papagáj. Cesta nie je odistená lezie sa na zakladačky.Krč   2005
22.PapagájV (skala)
Nástup asi 3m. pod reťazami z označeného miesta. Cesta vedie tesne vedľa ľavej hrany Totemovej veže, miestami aj hranou. Ľavá hrana je vodítko a cesta sa môže liesť, aj s jej pomocou.
Ľahké a pekné lezenie nás vyvedie až na hlavu (podľa tejto cesty papagája). Nos papagája míňame ľavou stranou. z hlavy papagája sa zostúpi buď zlanovaním alebo komplikovanejšie ďalej cez ňu na vrchol baštového múru. Odtiaľ do Šúchaly a späť na Baštovú lávku. dĺžka 50 metrov.
Krč, Brozman   2001
23.Donner steinVI (skala)
Prístup k nástupu zo sedla Šúchaly. doľava traverz po trávach až pod veľký previs Hlavného turistického výhľadu. Nástup ľahko pod previs, ním rovno hore múrom, ktorý sa mierne sklápa až na vrchol.Krč, Mališka, Kostolník   1997

Nekomentované

  1. Pingback: Jesenný zraz pod V. Kricom