Zoznam ciest pre Zimný múr

1.Veľký zimný traverzIII+ (trávy, mixy)
Nástup v ľavej časti veľkého krica v miestach medzi „ Veľkou kopou“ a „Sólo rampou“ ľahkým trávnatým žľabom až po steny Zimného múru. Pod múrom začína samotný traverz doprava po trávnatých / snehových / poliach. Sem sú napojené takmer všetky žľaby, ktoré vystupujú zospodu. Cesta ide ďalej popod steny stále doprava / 4 dĺžky /, až narazíme na značku O, ktorá nás navedie na zlaňovací nit do Ľavého kolového žľabu – zlaňujeme 25 metrov. Po zlanení znovu doprava do Kolového žľabu. Prechodom Kolového žľabu by sme sa podľa grafického nákresu v sprievodcovi z r. 1997 mali dostať k ďalšiemu zlaňovaniu do Šúchaly. Ide o mylnú informáciu, pretože prechod je ľahký a zlaňovanie nie je nutné. Prechodom sa dostávame do Šúchaly z nej do Vetrového sedla. Ďalej zostúpime do Malého zimného traverzu, ktorým prechádzame opačne a vlastne ho zostupujeme od výlezu k nástupu cesty „U“- Malý zimný traverz.Š. Krč  1986
2.Úzky žľabIII+ (trávy)
Podľa úzkeho skalného vstupu do žľabu bol žľab a aj cesta v ňom pomenovaná. Po prekonaní skalného asi 2 m vysokého prahu sa žľab zúži a ním rovno hore, mixy. Na konci tretej dĺžky sa ocitneme pod previsom. Odtiaľ buď doľava po skale, alebo doprava po trávach cez výlezový komín na vrchol druhého turistického výhľadu.Š. Krč   1981
3.Široký žľabIV+ (mixy)
Nástup z chodníka podobný ako do Úzkeho žľabu. Od nástupu asi 100 metrov ľahkým terénom pod stienku 10 metrov vysokú, ktorá prehradzuje žľab. Stienkou stredom III+ až V-. Nad stienkou sú šikmé trávy, ktoré nás vovedú do žľabov vpravo a   ľavo. Cesta vedie ľavým úzkym žľabom až na trávy Veľkého zimného traverzu. Nimi rovno hore cez skalné prahy 2 – 3 metre vysoké a cez výlezový komín nad nimi až na vrchol.Š.Krč, J.Lőrinczi, J.Chromík   1980 
4.Kolový žľabIV+ (mixy)
Nástup pod písmenom D. Spodná časť žľabu je prerastená stromami na konci porastu sa žľab delí na Kolový  - a z neho doľava odbočujúci Ľavý  Kolový žľab, ktorý je uzatvorený skalnou stenou. Skalné medzikolové rebro v strede oddeľuje oba kolové žľaby. Kolový žľab pokračuje z porastenej časti rovno hore až pod skalnú stenu. Cesta vedie pravou stranou tejto steny ku ktorej sprava prichádza kolové rebro. Spolu  vytvárajú úzku skalnú roklinu. Dvojmetrový skalný prah tvorí vstup do nej. Po 15 metroch nastupuje z ľavej strany 10 metrový ľad, málokedy leziteľný. Popri ľade vystupujeme na vrchol.Š.Krč, J. Bacigál   1987
5.MraziakVI- (skala, mixy)
Nástup v časti pomenovanej podľa sprievodcu, zimné žľaby, ktorá sa nachádza na ľavo od Šúchaly. Z chodníka asi 15m po trávach rovno hore. Prejdeme do kúta a ním ažpod rozbitý usek. Odtiaľ 4 m vľavo kde na polici zaštandujeme. daľšia dĺžka je relativne ľahká. Sú to položené mixi veľmi ľahké asi tak za II +. inak pôsobia v zime keď sú vyfúkané snehom. Nimi až pod zimný múr, ktorý nám prehradí cestu. Ďalej v ľavo do výrazného zárezu, ktorého ľavá časť je výľadnená. Pravú časť tvorí nevyľadnená suchá skala. Na začiatku zárezu začína dĺžka a končí po výleze z neho. Celú cestu treba brať ako čisto zimnú záležitosť!!!Š.Krč, Kóša, Beňa
7.Tutti fruttiIV+ (neodistené)
Popis cesty zatiaľ nemám k dispozícii.
8.Amerika holé babyVI    (neodistené)
Popis cesty zatiaľ nemám k dispozícii.
25.GoferkaVI-  (neodistené)
Nástup do cesty je presne pod plytkým žľabom. ním rovno hore, dve dĺžky až pod Zimný múr. Ďalej rovno do veľkého, širokého vhĺbenia (široká obdoba mraziaku) v ktorom sú v jeho rohoch dve trhliny vedľa seba. Cesta vedie pravým kútom a ním prechádza priamo cez ľadom vyliatu časť pod vrcholom až na výstupové trávy. cesta nie je odistená, lezie sa na skobách a zakladačkach.Beňa R. – Brozman   23.2.2003