Veľký Kric je na území Slovenska výnimočnou skalou, hlavne z geologického hľadiska. Ale ani pre lezcov nie je bez zaujímavostí. Táto andezitická vyvrelina silne pripomína tatranské lezenie a čo je najhlavnejšie, nachádza sa priamo v strede Slovenska. Napriek svojmu lámavému charakteru poskytuje hlavne v zime slušné lezecké možnosti a aj trochu dobrodružstva. Samozrejme sú tu aj letné cesty a to veľmi slušne odistené. Chybou skaly je hlavne jej lámavosť a to že sa na nej veľmi dobre darí lišajníkom.


Istenie v cestách na V. Krici pomocou skôb, hexov, čokov atď, bolo vždy dosť problematické, pretože terén nie vždy poskytuje možnosti pre takýto spôsob istenia. Rozrušenie skaly, spôsob jej vrstvenia navodzovali v minulosti situácie, ktoré boli doslova hazardom. Od roku 1997 sa situácia mení a v cestách sa začínajú používať nity rôznych druhov. Teraz sú vybudované štandy nitmi pre dĺžku lana 50 m, medziistenia sú osadené podľa obtiažnosti cesty. Nájdeme tu aj zdanlivo nezmyselne osadené nity. Jedná sa o istenie, ktoré je buď navádzacie, alebo o istenie ktoré má opodstatnenie v zime. V časti Baštového múru je vybudovaná popod veže Baštová lávka. Jedná sa o chodník popod veže odistený reťazami. Veže v tomto múre sú odistené systémom – vylez a zlaň –  cez zlaňovacie  reťaze,  pretože veže dosahujú výšku 50 m. Použité nity spĺňajú dobrú kvalitu istenia v cestách. Na hore je potrebné dodržiavať v čo najväčšej miere bezpečnosť, nakoľko hlavne v jarných mesiacoch môžu pomerne často padať šutre. Trávnaté úseky sú síce ľahké ale neodistené, preto prípadný pád by mohol mať nepekné následky.
Akúkoľvek  závadu na istení (odlomený nit, chýbajúce očko atď), môžete ohlásiť tu, prípadne formou zápisu do vrcholovej, alebo výstupovej knihy.

  • Použité sú nity:      PESTER Ø 15 x 50 mm
  • Kotva:                  MONOCL. IMC 10/15/89
  • Kotva:                  FZA 14 x 60 mm

Nerezová úprava (očká a zlaňovacie kotvy) vyrobené v BRKO- výroba horolezeckých kotiev Považská Bystrica.


Názvoslovie

Na obrázku sú pomenované oblasti na Veľkom Krici.

Veľký Kric – legenda


Zoznam ciest podľa umiestnenia

Cesty sú značené z ľava doprava v každej oblasti. Na skalách a v sprievodcoch sú označované písmenami (podľa papierového sprievodcu), ale je zrejmé že vďaka krátkej abecede sa postupne bude musieť prejsť na číselné označenie ciest. Počet ciest je 24, obťažnosti od III – VII. zimných ciest je 11, letných 12.

Po kliknutí na cestu sa dostanete na podrobnejší popis cesty (bude dorobené, hádam…)

názov..............................................klasifikácia.......umiestnenie.............charakteristika..............
1.Veľký zimný traverzIII+Zimné žľabymixy, trávy
2.Úzky žľabIIIZimné žľabytrávy
3.Široký žľabVZimné žľabymixy
4.Kolový žľabIV+Zimné žľabymixy
5.MraziakVI-Zimné žľaby + múrmixy, trávy, skala
6.Tretie chrámové rebro - Prečo nie zasVChrámový štítskala
7.Tutti fruttiIV+Zimné žľaby + múr neodistené !
8.Amerika holé babyVIZimné žľaby + múrneodistené !
9.KryogénVIChrámový štítskala, trávy
10.JastrabicaV+Chrámový štítskala
11.Pravá chrámová hrana (A je to) VChrámový štítmixy, trávy
12.ZlomiskáVI+Zlomiská, Baštyskala
13.BumerangVIZlomiská, Baštymixy
14.Malý zimný traverz (reťaze)III+Zimný úvoztrávy
15.DehydralVI+Baštyskala
16.BatmannVIIIBaštyskala
17.OstricaVII-Baštyskala
18.El majorVIBaštyskala
19.Semtex bluesVIIBaštyskala
20.Red bullVIIBaštyskala
21.RehotačkaVBaštyskala
22.PapagájVBaštyskala
23.Donner steinVIDonner Steinskala
24.Zlatý kľúčikVIIChrámový štítskala, mixy
25.GoferkaVI-Zimné žľabyneodistené !
26.BarakudaVChrámový štítskala
27.Step by stepVIChrámový štítskala, mixy
28.KapiláraVChrámový štítskala
29.NeurónVIChrámový štítskala
30.NatálkinaVIIChrámový štítmixy


Výstupové knihy

Zlomiská
Chrámový štít


Fotogaléria