Skalné bralo sa nachádza v Remate nad horským hotelom Remata. Je vysoké 60-80m a je zo sopečnej vyvreliny. Tento materiál nie je zrovna vyhľadávaný lezcami (snáď až na masív Meteora v Grécku), napriek tomu bola Bralova skala ako prvá využívaná k cvičnému lezeniu handlovskými lezcami.
V roku 1980 tu J. Hulíny a Števo Krč vyliezajú prvé cesty: Danicu (IV+) a Krkavčiu (V-). Ponechávajú použité istenia a tým cesty sprístupnili ostatným. Postupne sa pridávali aj ďalšie cesty a začali sa meniť aj spôsoby istenia. Osádzajú sa konzoly s krúžkami do vybetónovaných lôžok, postupne sa prechádza na doma vyrobené nity a „pieskárske“ kruhy. Dnes existuje na Bralovej skale dohromady 10 ciest s niekoľkými variantmi, z ktorých ale väčšina potrebuje rekonštrukciu istiacich bodov (tá bola vykonaná v priebehu rokov 2008-2009).
Obťažnosť ciest sa pohybuje od III do VII+, jedna cesta A2. Medzi ťažšie cesty sa dajú zaradiť Inžinierska odysea, Rock and roll, Acetylén a McDakova. Cesty sa lezú väčšinou na 2-3 dĺžky. Asi 10 m od vrcholu, pod previsom zvaným „Tigrák“ je osadená výstupová kniha. Dostupná je z ciest Danica, Pravá a Direttissima. Len niektoré cesty je možné zlaniť, väčšina sa zostupuje zostupovkou po chodníku pravou stranou.
Bralova skala poskytuje zaujímavé a vzdušné lezenie s nádherným výhľadom na rematskú a handlovskú dolinu. Zalezú si tu hlavne lezci na úrovni V-VI a ktorí za skalou nevidia len telocvičňu, ale aj miesto pre relax.


Zoznam ciest

1. Pravá V- (narovnanie 2009 – nákres v hornej časti nesedí)
Nástup do cesty je v ľavej zadnej časti steny. Pod nástup sa dostaneme tak že obídeme hlavné bralo a po policiach (II/III) vylezieme ku prvému štandu pod platňou. Pravou časťou výraznej platne popod previs (IV+),  potom doprava a „Telocvičňou“ na vrchol. od previsu traverz doľava 3m a potom stienkou priamo hore na vrchol.

2. Danica IV+
Je to asi najčastejšie lezená cesta, nástup je šikmo doľava položenou úzkou rampou pod výraznou previsnutou galériou. Rampa je zakončená malým ale nepríjemným previsom (IV+). Za ním rovno hore po kruhoch až pod malú plošinu (III+) kde je prvý štand. od štandu hore (III) pod telocvičňu, tou 5m hore (IV+/V-), traverz doprava a na vrchol (III+). pri knihe – odkiaľ je pekný výhľad, je možný druhý krát zaštandovať.

3. Direttissima VI
Nástup je mierne vľavo od danice, tú križuje pri spomínanom nepríjemnom previse. Od neho mierne doprava po krúžkoch pod veľký previs (IV). Tu vo veľkom kruhu sa štanduje. Od štandu traverzom do prava obídeme previs a vraciame sa späť mierne doľava (V+). Odtiaľ kolmo hore až pod „tigrák“. Stredom veľkého previsu (VI) priamo hore až na vrchol. Názov cesty nevystihuje presne líniu cesty, preto sa v nej uživí aj niekoľko dlhých slučiek. 😉

4. Inžinierska odysea VI
Táto cesta má spoločný nástup s krkavčou, po 3m traverz doľava až ku poslednému borháku. Odtiaľ kolmo hore mierne previsnutou stienkou. Zostup zlanením z veľkého kruhu.
Cestu neodporúčame na lezenie pokiaľ je stena vlhká.

4a. Inžinier VII-
Nástupový variant, nastupuje sa previsom priamo pod koncom traverzu v Inžinierskej odyssei.

4b. Inžinierska story VII-
Variant napriamuje inžiniersku odysseu tak, že na začiatku traverzu prejdeme do kolmej steny.

5. Krkavčia V-
Je to prvá cesta vylezená na Bralovej skale. V súčasnosti je pomerne často lezená. Vedie výraznou špárou/komínom medzi stredným a ľavým bralom. V strednej a hornej časti sa lezie zväčša ľavou stenou. V hornej časti je stena výrazne zarastená lišajníkmi. (Vo vrchnej časti sa nenalieza do trávnatého žľabu, ale lezie sa to ľavou stenou)

6. Rock and roll VII-
Jedna z najkrajších ciest na Bralovej skale. Po silovom nástupe nájdete pekné technické lezenie po malých chytoch. Nástup je nevýrazným previsnutým zárezom (VI), potom cez bruchá (VI-) kolmo 10m hore, potom mierne doprava ku kruhu. Cesta vedie platňou kolmo hore až po záverečnú krátku špáru. Nad ňou sa prestupuje do ľavej stienky na vrchole ktorej cesta končí. Zlaňuje sa z veľkého kruhu pod špárou. Adrenalínovo/lišajníkoví dobrodruhovia sa môžu pustiť po niekoľkých starých isteniach na vrchol.

6a. Varianta nástupu Rock and roll VII
V podstate sa už lezie iba tento spôsob nástupu do cesty. V spádnici cesty cez previsnuté brucho, potom smerom ku štandovaciemu „kraváku“.

7. Cassanova V (narovnanie cesty 2009 – nákres v hornej časti nesedí)
Nástup do Cassanovy je asi 10m vpravo od rock and rollu, cez previsnuté brucho do špáry, potom pokračujeme špárou tiahnúcou sa doprava. Cesta sa napája do Špiny na úrovni veľkej strechy, odtiaľ zatrávneným kútom na vrchol. Špárou sa dostaneme pod previštek, ním priamo hore a nad ním sa ťaháme vľavo do steny, ktorou lezieme priamo až na vrchol skaly.

8. Špina VI
Nástup do cesty je liepakovým previsnutým kútom vľavo od spádnice veľkej strechy. kútom hore pod previs kde je štand. Z neho hore do trávového výlezu, prípadne do cesty live is live. Samozrejme pre tých najlenivejších jetu stále možnosť zlaniť z kruhu.

8a. Live is live V A2
Od kruhu v Špine traverz doprava pod strechu, kadiaľ vedú borháky. Nimi technicky hore. Cesta sa lezie kolmo hore (IV) až na vrchol samostatnej vežičky, kde je osadený štandovací kruh. Od hrany previsu je to však po veľkých chytoch zväčša zarastených lišajníkmi. V ceste je osadených ešte niekoľko borhákov, ktoré sa tak isto oplatia zapnúť.

9. Acetylén VII
Jedna z najkrajších ciest, nastupuje sa výraznou sokolíkovou hranou v pravej časti previsnutej steny VII, pod strechou. Od konca sokolíka mierne doľava pod veľký previs (VI+). cez previs traverzom doprava (VII) a kolmo hore pod strechu VI-. Zlaňuje sa z kruhu v Špine.

10. McDakova VII+
Krátka cesta cca 15m, ktorá začína previsom nad bivakovacou plošinou. zlaňuje sa z posledného nitu.