Naši predkovia a aj potomkovia žnú úspechy vo svete. Gratulujem

http://www.james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=13086&akcia=8