Hlavný výhľad
Bočný výhľad
Baštový výhľad
Chrámový výhľad
Ružica

Keď chceme hovoriť o výhľadoch z východnej steny V. Krica, tak spadajú do úvahy štyri miesta. Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín. Turistické vrcholové výhľady a lezecké výhľady na vrcholoch stien, kde vyúsťujú horolezecké cesty. Pri všetkých výhľadoch sú opisy orientované v smere výhľadu na rozdiel od popisov horolezeckých ciest, ktoré sú popisované čelom k stenám.


Hlavný turistický výhľad

Je umiestnený na najvyššie položenej časti skalnej steny, kde je osadený vrcholový geodetický merací bod. Od neho vedie chodník priamo na širšiu skalnú výhľadovú plošinu. Táto končí skalnou 30 metrovou stenou spadajúcou do Šúchaly. Touto stenou vedie cesta Donner Stein a má výlez priamo na platne tohto turistického výhľadu. Samotný výhľad je však ohraničený len pohľadom do diaľky na mesto Handlová a pohoria na druhej strane. Bezpochyby krásny výhľad pre turistov. Chýba tam však hĺbka a strmosť stien celej východnej steny a tak si turista môže vychutnať len časť krásy ktorú táto hora poskytuje. Tým, že hlavný výhľad je posunutý od hlavných čelných stien zhruba 50 – 70 metrov dozadu, neumožňuje pohľad do skutočnej hĺbky tohto masívu. Tušenie skutočnej 250 metrovej hĺbky umožňuje dosť výrazný skalný hrebeň. Medzi týmto hrebeňom a hlavným výhľadom je široký žľab (Šúchala) porastený stromami, ktorý slúži ako zostupovka. Samotný skalný hrebeň, to sú vlastne vrcholce 50 metrových stien Baštového múru. Ďalšiu časť tvorí o 30 metrov nižšie položený Chrámový štít. Práve tento tvorí svojou východnou stenou najstrmšiu časť V. Kricu.


Bočný turistický výhľad

Nachádza sa asi 100 metrov od hlavného výhľadu (smerom na Bielu skalu ). Nie je nijako vyznačený a podobne ako hlavný výhľad aj tento má skalnú výhľadovú plošinu . Je podstatne menšia, umiestnená je na vrchole Zimného múru a poskytuje pohľad na časť žľabov, ktoré sú pod ním ako napr. Kolový, Široký, Úzky. Posledné dva majú výlezy v pravej zadnej časti výklenku tohto výhľadu. Samotný výhľad poskytuje iný uhol rozhľadu a je rovnako zaujímavý ako hlavný výhľad. Je prístupný len tomu, kto je o ňom informovaný a preto je známi len úzkej skupine ľudí.


Baštový výhľad

Nachádza sa v strede Baštového múru. Poskytuje dobrý výhľad na pravý Baštový múr a jeho veže, ako aj na pravú časť Malého zimného traverzu. Slúži ako posledný štand pre cestu Zlomiská. Hĺbka, respektíve výška čelnej steny je tu jasne viditeľná a pocit z hĺbky, ktorý chýba hlavnému výhľadu je úplný.


Chrámový výhľad

Vrchol Chrámového štítu je aj chrámový výhľad. Trochu skrytá je výstupová kniha pre všetky možné výstupy, prestupy alebo zostupy, ktoré pretínajú chrámový výhľad. V najvyššie položenej časti štítu sú osadené nity, ako konečný štand pre všetky cesty v Chrámovom štíte. Nato, aby sa dalo pozrieť do hĺbky, treba nabrať skutočne odvahu, pretože výhľad je vzdušný a plošinka nie je veľká. Treba sa postaviť až na jej okraj a prvý záchytný bod pre oči sú stromy v 200 metrovej hĺbke. Usporiadanie vrcholovej partie Chrámového štítu neumožňuje pohľad do jeho stien. Ten je možný len zospodu.