2% alebo 3% z Vašich daní nám skutočne pomôžu, na výchovu novej – nádejnej horolezeckej mládeže, ako aj na rozvoj a udržiavanie okolitých skaliek.

Vážení priatelia, každý rok sa môžete rozhodnúť, aby dve percentá Vami zaplatenej dane boli poukázané horolezeckému klubu Prometeus Handlová. môžete to odporučiť aj Vašim príbuzným, priateľom, známym, spolupracovníkom a ďalším sympatizantom tohoto horolezeckého športu.

Aj horolezecký klub Prometeus Handlová, ktorý je tak isto občianskym združením, sa uchádza o Vašu priazeň. Pokiaľ máte záujem prispieť na rozvoj horolezeckého športu v Handlovej, kontaktujte prosím predsedu klubu, prípadne si vytlačte príslušné formuláre, ktoré po potvrdení zašlite na uvedenú adresu.

Všetkým prispievateľom vopred ďakujeme

Predseda: Milan Koša


Údaje o prijímateľovi

Horolezecký klub Prometeus
ul. 29.augusta 9/3
972 51 Handlová
IČO: 17067511
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 zb.

Kontaktné údaje

(adresa pre zaslanie vyhlásenia)
Milan Koša
Čsa 44/13
972 51 Handlová

 

Vyhlásenie PDF
Potvrdenie PDF

Jeden komentár

  1. Andrej König

    Miňo, nezabudni potom dať vedieť, kde ti máme odovzdať vyplnené tlačivá 🙂

You must be logged in to leave a reply.